Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Dùng file trình diễn PowerPoint làm screensaver

Hẳn bạn cũng biết rằng PowerPoint là phần mềm văn phòng phổ biến nhất trong việc tạo ra các file trình diễn, thường ứng dụng trong việc giảng dạy, giới thiệu, quảng cáo… Còn screensaver là những chương trình tạo ra các màn hình đen hoặc các hình ảnh hoạt động trên màn hình máy tính, sẽ tự động thực hiện sau một khoảng thời gian máy tính không làm việc nhằm bảo vệ màn hình khỏi bị các điểm cháy do phosphor. Nếu kết hợp hai loại ứng dụng trên, nghĩa là dùng file trình diễn PowerPoint làm screensaver, thì ta đã tận dụng khoảng thời gian rảnh của máy tính để “tranh thủ” giới thiệu, phổ biến nội dung trong file PowerPoint. File trình diễn PowerPoint không phải được thiết kể để làm screensaver, tuy nhiên, chỉ với những chương trình có sẵn trong Windows, ta vẫn có thể làm được điều đó.

- Bạn dùng PowerPoint mở file trình diễn muốn làm screensaver, vào menu File\ Save As. Trong mục chọn Save as type, bạn chọn “JPEG File Interchange Format (*.jpg)”, chọn một thư mục để lưu các hình ảnh rồi nhấn nút Save. Sau đó, bạn nhấn nút Every Slide ở hộp thoại xuất hiện (hình 1) để tiến hành lưu các slide của file trình diễn PowerPoint dưới dạng hình ảnh jpg.


Hình 1

- Tiếp theo, bạn nhấn chuột phải trên màn hình desktop, chọn Properties để mở cửa sổ Display Properties, chọn thẻ Screen Saver, chọn screensaver My Pictures Slideshow. Bạn nhấn nút Settings để thiết lập các tùy chọn cho screensaver này, trong đó, thư mục được chọn để trình diễn (nhấn nút Browse để chọn) là thư mục chứa hình ảnh các slide của file trình diễn PowerPoint (hình 2).


Hình 2

Ngô Bảo Khoa

LBVMVT 227 ra ngày 13/11/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét