Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Chọn văn bản trong MS Word

Trong MS Word, khi thực hiện các thao tác xóa, dời, copy một khối văn bản, bạn luôn phải chọn khối văn bản đó trước…

Chọn khối văn bản bất kỳ:

Dùng chuột: Bấm, giữ và kéo chuột để chọn.

Dùng bàn phím:
- Để dấu nháy ở đầu khối văn bản, giữ phím Shift rồi dùng phím mũi tên phải, trái, lên, xuống, hoặc các phím Home, End, Page Up, Page Down để chọn văn bản theo các hướng di chuyển.
- Ấn Shift-Ctrl-phím mũi tên trái/phải sẽ chọn từ vị trí dấu nháy đến đầu/cuối một từ.
- Ấn Shift-Ctrl-phím mũi tên lên/xuống sẽ chọn từ vị trí dấu nháy đến đầu/cuối một đoạn văn.
- Ấn Shift-Ctrl- Home/End sẽ chọn từ vị trí dấu nháy đến đầu/cuối tài liệu.
- Ấn Shift-Ctrl-Alt-Page Up/Page Down sẽ chọn từ vị trí dấu nháy đến đầu/cuối khối văn bản hiển thị trên màn hình.

Dùng chuột và bàn phím: Để dấu nháy ở đầu khối văn bản, giữ phím Shift rồi ấn chuột ở cuối khối văn bản. Khối văn bản sẽ được chọn.

Lưu ý: Nếu không muốn phải giữ phím Shift khi lựa chọn, bạn ấn F8 để bật chế độ lựa chọn rồi áp dụng các cách lựa chọn trên (dĩ nhiên là không cần giữ phím Shift). Ấn Esc để tắt chế độ lựa chọn.

Chọn khối văn bản đặc biệt:

Chọn từ: Ấn đúp chuột lên từ cần chọn.

Chọn câu: Giữ phím Ctrl rồi ấn chuột ở vị trí bất kỳ trong câu.

Chọn một hàng: Để chuột ngoài lề trái, ấn chuột ở vị trí hàng cần chọn.

Chọn đoạn văn: Ấn chuột ba lần liên tục ở vị trí bất kỳ trong đoạn văn.

Chọn toàn bộ tài liệu: Ấn Ctrl - A hoặc chọn menu Edit > Select All.

Chọn bằng phím F8:
Ấn F8 hai lần sẽ chọn từ ở vị trí dấu nháy, ấn lần 3 sẽ chọn câu, ấn lần 4 sẽ chọn đoạn văn và ấn lần 5 sẽ chọn toàn bộ tài liệu. Ấn ESC để thoát việc chọn bằng phím F8.

Chọn văn bản theo chiều dọc:
Giữ phím Alt, bấm và kéo chuột ngang rồi dọc. Hoặc giữ Shift-Alt rồi ấn chuột, đoạn văn bản giữa dấu nháy và vị trí ấn chuột sẽ được chọn. Để khỏi phải giữ Shift-Alt, bạn ấn Shift-Ctrl-F8 (để bật chế độ chọn theo chiều dọc) rồi dùng phím mũi tên hoặc chuột để chọn văn bản. Ấn ESC để thoát chế độ này.

Chọn nhiều khối văn bản ở các vị trí khác nhau (chỉ có ở Word XP)

Vừa ấn giữ phím Ctrl vừa chọn từng khối văn bản (theo các cách ở trên).

Lưu ý: Khi đang chọn một khối văn bản, nếu bạn lỡ tay ấn một phím ký tự nào đó làm khối văn bản này bị xóa mất, bạn hãy bình tĩnh ấn Ctrl-Z hoặc vào menu Edit > Undo để phục hồi.

Ngô Bảo Khoa
LBVMVT 76

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét